Obchodní podmínky Print

Všeobecné podmínky poskytování služeb ubytování 

Způsob objednání a úhrady pobytu

 • Pobyt je možné objednat písemně (poštou nebo e- mailem) a telefonicky.
 • Při objednání uvede klient své jméno, číslo telefonu, termín pobytu, počet osob (dospělí+děti).
 • Potvrzení objednávky je provedeno písemně (poštou nebo e-mailem) nebo telefonicky.
 • Po potvrzení objednávky je klient povinen uhradit zálohu, a to ve výši 50% z celkové ceny za pobyt. Zálohu je klient povinen uhradit dle pokynů v ubytovacím poukazu který je zasílán poštou. Pokud tak klient neučiní, pobyt nebude rezervován.
 • Pokud klient objednává pobyt v kratší lhůtě než 6 týdnů před nástupem, je povinen uhradit zálohu nejpozději do 5 dnů od potvrzení termínu.
 • Doplatek do výše 100% ceny za pobyt je klient povinen uhradit v den nástupu na pobyt

Storno podmínky

 • Pokud klient zruší pobyt, je povinen zaplatit storno poplatky ve výši:
  • 10% z celkové ceny pobytu při zrušení objednávky 42 – 35 dnů před nástupem.
  • 30% z celkové ceny pobytu při zrušení objednávky 35 – 14 dnů před nástupem
  • 50% z celkové ceny pobytu při zrušení objednávky 14 – 0 dnů před nástupem
  • 100% celkové částky pobytu při zrušení objednávky v průběhu pobytu.
 • V případě, že klient za sebe zajistí náhradu, nebo si objedná jiný náhradní termín, storno poplatky nehradí.

Pojištění pobytu

 • Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené ubytovatel neodpovídá.
 • Doporučujeme před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.
  Všeobecné podmínky poskytování služeb ubytování